Boot verzekeren

Als je net de trotse eigenaar bent geworden van een boot spreekt het voor zich dat je alles in het werk zal willen stellen om diens waarde op de meest optimale wijze te kunnen beschermen. Je boot verzekeren is dan ook altijd een uitstekende keuze. Toch kan er in de praktijk worden vastgesteld dat mensen hier nog wel eens de nodige twijfels over hebben. Dat is vooral het gevolg van het feit dat onze Nederlandse overheid ervoor heeft gekozen om het afsluiten van een bootverzekering niet wettelijk te verplichten. Ondanks het ontbreken van een dergelijke wettelijke verplichting moet het wel gezegd dat er heel wat interessante redenen aan te halen zijn om alsnog een dergelijke verzekering af te sluiten. Wil je hier graag meer over te weten komen? Blijf dan zeker verder lezen!

Wat dek je eigenlijk in met een bootverzekering?

Wat je bij een boot verzekeren precies allemaal in gaat dekken is in de praktijk (uiteraard) sterk afhankelijk van het type verzekering die je gaat afsluiten voor je boot. In de basis is het bijvoorbeeld zo dat je de keuze zou kunnen maken om een gewone WA-verzekering af te sluiten. Voor een dergelijke verzekering geldt dat ze enkel en alleen de schade indekt die wordt aangericht door jou aan de boot van derden. Voor veel mensen is dat voldoende, maar voor anderen zal dat niet zo zijn.

Een boot verzekeren kan in de praktijk ook op een aanzienlijk uitgebreidere manier gebeuren. Zo is het bijvoorbeeld eveneens een mogelijkheid om te kiezen voor een WA+ beperkt of WA+ volledige cascoverzekering. Naargelang het uitgebreide aspect van de verzekering zal je tot de vaststelling komen dat er meer dekkingen zullen worden verstrekt, maar dat ook de kostprijs hoger uit zal komen te vallen. Het is dus een beetje aan jou om te bepalen wat de interessantste optie is voor jou.

Geen wettelijke verplichting, toch soms verplicht

Je boot verzekeren is dus hier in Nederland niet bij wet verplicht. Dat gezegd hebbende betekent dat zeker niet automatisch dat er met geen enkele vorm van verplichting rekening dient te worden gehouden, integendeel. In verschillende situaties zal je dan ook tot de vaststelling komen dat het wel degelijk verplicht is om houder te zijn van een bootverzekering. Dit met name wanneer je wenst deel te nemen aan een wedstrijd, maar ook wanneer je in een bepaalde haven wenst aan te leggen of wanneer je bijvoorbeeld door specifieke wateren wenst te varen. Ga er dus zeker niet zomaar vanuit dat er in geen enkele situatie in Nederland sprake is van een bepaalde verplichting. Dat is niet juist.

Conclusie; je boot verzekeren is wel degelijk zeer belangrijk

Een boot verzekeren mag dan door de Nederlandse overheid wel niet verplicht zijn opgelegd aan mensen die eigenaar zijn van een boot, dat betekent in de praktijk in het geheel niet dat het niet interessant kan zijn om dat alsnog te doen, integendeel. De bootverzekering is een verzekering die je investering op een optimale wijze kan beschermen en die je bovendien zomaar kan voorzien van heel wat extra zekerheid. Ben jij ook van plan om een verzekering af te sluiten voor je boot? Dan zal je tot de vaststelling komen dat je dit in principe steeds nagenoeg op maat van jouw wensen kan doen.

Door Admin